Sveriges Paralympiska Kommitté

Our partners

We are proud to introduce our partners who make it possible to continue developing parasport in Sweden and the world.

Become a partner?

Are you interested in knowing how you as a potential partner can work together and work with us to develop parasport?  Please contact us today.

Maria Suneson
070-722 07 23

Huvudsponsor ATG

Start av samarbete: Genom Olympiatravet har ATG stöttat Parasport Sverige sedan 1995. År 2007 utökades stödet då man gick in som huvudsponsor även åt Sveriges paralympier.

Bidrag till Parasporten: Olympiatravet är ATGs sätt att stötta svensk paralympisk och olympisk idrott. Inom ramen för V75 arrangeras fyra till fem deltävlingar inför den stora finalen på Åbytravet utanför Göteborg. Bidragets ekonomiska storlek baseras på V75-omsättningen under perioden Olympiatravet pågår.

Huvudsponsor ICA

Start av samarbete: 2012 inledde ICA huvudsponsorskap till Parasporten. 2017 inleddes även ett huvudsponsorskap till Special Olympics.

Bidrag till Parasporten: ICA engagerar sig i barns och ungdomars utveckling och bidra med sin expertis inom hälsa och kostvanor till organisationens medlemmar. ICA kommer även att ge finansiellt stöd som bland annat går till att stötta de drygt 500 lokala föreningarna som finns över hela landet.

Huvudsponsor Toyota

Start av samarbete: Ett långsiktigt 8-årigt partnerskap som huvudsponsorer för Parasport Sverige och Paralympics som pågår 2017-2024.

Bidrag till Parasporten: Startar och finansierar ett svenskt Podiumprogram för våra elitatleter, med målet att Sverige ska vinna fler medaljer.

Genomför, tillsammans med Sveriges Paralympiska Kommitté,  Start Your Impossible Camps på sex olika orter i Sverige årligen. Lägret är ett rekryteringsläger föra att göra parasporten lika stor som den förtjänar. På alla plan. De investerar stort i marknadsföring och upplägg av dessa läger som är en långsiktig satsning för en bredare och bättre parasport i Sverige.

Huvudsponsor Folksam

Start av samarbete: Vi har samarbetat med Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté sedan organisationen bildades 1969.

Bidrag till Parasporten: Du som är aktiv, har tränings- eller tävlingslicens och är medlem i en förening som ingår i Svenska Parasportförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring.

Försäkringen ger dig ett bra grundskydd, till exempel om du råkar ut för en skada under träning, och är framtagen i samarbete med ditt förbund.

Become a partner?

Are you interested in knowing how you as a potential partner can work together and work with us to develop parasport?  Please contact us today.

Maria Suneson
070-722 07 23