Badminton

Gör debut i Paralympics  i Tokyo 2020.

Badminton är en sport som rättar sig till spelare på alla nivåer. Alla personer med ett handikapp kan delta och spela badminton.

Badminton är uppdelat i spelklasserna; män singel och kvinnor singel, män dubbel och kvinnor dubbel och mixad dubbel.

Singel: spelas av två motståndare av samma kön.

Dubbel: spelas två och två av samma kön i vardera lagen

Mixad dubbel: spelas i lag, två och två bestående av en kvinna och en man.

Alla spelare inleder turneringen med att spela för att klassas.

 

 

Klasser

Det finns sex olika klassifieringsklasser:

Rullstol 1 WH1; spelare i denna klass är i behov av rullstol för att spela badminton.

Rullstol 2 WH2; Spelare i denna klass kan ha funktionsnedsättning i ett eller båda benen och minimal eller ingen nedsättning i bålen.

Standing Lower SL3; Spelare måste spela stående. Kan ha nedsättning i ena eller båda benen och nedsatt gång-och löpbalance.

Standing lower 4 SL4; En andra stående klass, där spelaren har mindre försämrinng jämfört med SL 3. Spelaren kan ha försämring i en eller båda undre lemmar och minimal nedsättning i gång- och löpbalans.

Standing upper 5 SU5; Spelare i denna klass har nedsättning i ena eller båda övre lämmar.

Short Stature SS6; Spelare av kort storlek på grund av genetisktillstånd, ofta kallat kortvuxen.

Varje atlet kvalificeras in i en av de sex klasserna innan de kan tävla på en internationell nivå. Detta för att försäkra att atleterna spelar i en klass som tar till hänsyn om hur deras fysiska nedsättning påverkar deras badmintonspel.

Om det är mindre än fyra deltagande i vardera klass, eller mindre än tre länder representerade, kommer klassen slås ihop efter reglemente bestämning tills att minimum krav är uppfyllt.

Paralympiska
sommarprogrammet