Om Judo

Paralympisk judo tövas efter samma regler som olympisk judo, med undantag att utövare måste ha motståndarens dräkt i ett handfast grepp under hela matchen. De tävlande hälsar och när de tagit grepp startar mattdomaren matchen. När personer med synnedsättning tävlar hjälper kantdomarna de tävlande från matt kanten till mattdomaren.

En match är 5 minuter för män och fyra för kvinnor. Så vida Ippon inte uppnås .Om det är lika efter fulltid inleds en ”golden score” period vilket innebär att först att ta poäng vinner. Ingen tidsbegränsning.

Det ultimata målet är att uppnå ”Ippon” vilket leder till maximala poäng och en garanterad vinst. Ippon kan ges genom att man kraftfullt kastar ner sin motståndare på dess rygg, genom att få överläge genom armlås eller strypgrepp. Eller genom att motståndaren inte kan ta sig ur ett grepp i 20 sekunder – kallas ossae-komi.

Om Ippo inte uppnås i matchen, vinner den som samlar in flest poäng genom variationen av olika grepp och kast i matchen.

Planen: 10×10 meter kallas Tatami.

Historik

Började utvecklas som Parasport i Sverige i mitten av 1970-talet med träning för personer med synnedsättning. Några år senare startades grupper för personer med rörelsehinder.

Idag sker träning i grupper, så väl integrerat i övriga grupper som i egna grupper.

 

Judoka – utövaren

Alla utövare måste ha mindre än 10 procent av sin syn kvar eller ett visuellt fält begränsat till 20 grader.

De utövare som är helt blinda utmärks med en röd prick på ärmen på deras Judogi. Döva har en gul.

Judo för de med synskada har varit en paralympisk idrott sedan 1988

 

Paralympiska
sommarprogrammet